anmelden | registrieren
EN  |  DE

FOTOSERVICE

2005 - SCHAUSPIEL

Jedermann

Foto-ID:#2005

Peter Simonischek (Jedermann), Tobias Moretti (Jedermanns guter Gesell), Achim Buch (Dünner Vetter), Heinz Zuber (Dicker Vetter), Nina Hoss (Buhlschaft)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2006

Nina Hoss (Buhlschaft), Jedermanns Tischgesellen, Ars Antiqua Austria

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2007

Peter Simonischek (Jedermann), Nina Hoss (Buhlschaft), Ars Antiqua Austria, Jedermanns Tischgesellschaft

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2008

Peter Simonischek (Jedermann), Nina Hoss (Buhlschaft)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2009

Karl Merkatz (Ein armer Nachbar), Peter Simonischek (Jedermann)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2010

Peter Simonischek (Jedermann), Ulrike Folkerts (Tod), Jedermanns Tischgesellen

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2011

Nina Hoss (Buhlschaft), Peter Simonischek (Jedermann), Jedermanns Tischgesellen

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2012

Maximilian Brückner (Mammon), Peter Simonischek (Jedermann)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2013

Peter Simonischek (Jedermann), Jedermanns Tischgesellen

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2014

Elisabeth Schwarz (Glaube), Peter Simonischek (Jedermann), Ulrike Folkerts (Tod), Elisabeth Rath (Gute Werke)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2015

Tobias Moretti (Teufel), Elisabeth Schwarz (Glaube)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2016

Nina Hoss (Buhlschaft), Peter Simonischek (Jedermann), Ulrike Folkerts (Tod)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2017

Ulrike Folkerts (Tod), Peter Simonischek (Jedermann), Achim Buch (Dünner Vetter)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2018

Riederinger Kinder (Die Spielansager)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2019

Bibiana Zeller (Jedermanns Mutter), Peter Simonischek (Jedermann)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2020

Arthur Klemt (Ein Schuldknecht), Peter Simonischek (Jedermann), Susanne Schäfer (Des Schuldknechts Weib), Karl Merkatz (Ein armer Nachbar)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2021

Ulrike Folkerts (Tod), Gerald Koblinger (Knecht), Jedermanns Tischgesellen

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2022

Peter Simonischek (Jedermann), Nina Hoss (Buhlschaft), Jedermanns Tischgesellen

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2023

Peter Simonischek (Jedermann), Nina Hoss (Buhlschaft)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2024

Nina Hoss (Buhlschaft), Peter Simonischek (Jedermann)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2025

Maximilian Brückner (Mammon), Peter Simonischek (Jedermann)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2026

Peter Simonischek (Jedermann), Elisabeth Rath (Gute Werke)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2027

Tobias Moretti (Teufel)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2028

Elisabeth Schwarz (Glaube), Ulrike Folkerts (Tod), Peter Simonischek (Jedermann), Elisabeth Rath (Gute Werke)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2029

Nina Hoss (Buhlschaft), Ulrike Folkerts (Tod), Peter Simonischek (Jedermann)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2030

Tobias Moretti (Jedermanns guter Gesell), Karl Merkatz (Ein armer Nachbar), Peter Simonischek (Jedermann)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2031

Peter Simonischek (Jedermann), Tobias Moretti (Jedermanns guter Gesell), Achim Buch (Dünner Vetter), Heinz Zuber (Dicker Vetter), Nina Hoss (Buhlschaft)

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2032

Peter Simonischek (Jedermann), Jedermanns Tischgesellen

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details

Foto-ID:#2033

Peter Simonischek (Jedermann), Nina Hoss (Buhlschaft), Ars Antiqua Austria, Jedermanns Tischgesellen

© Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus
Download & Details