login | register
EN  |  DE

PROGRAMME DETAIL

Lied Recital • Christian Gerhaher – Gerold Huber

DATE

  • 31 July 2016, 20:00

PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT An den Mond in einer Herbstnacht, D. 614

FRANZ SCHUBERT Hoffnung D 295

FRANZ SCHUBERT In January 1817, “Tiefes Leid”, D. 876

FRANZ SCHUBERT Abschied, D. 475

FRANZ SCHUBERT Herbst, D. 945

FRANZ SCHUBERT Über Wildemann, Op. 108 No. 1, D. 884 – poem by Ernst Konrad Friedrich Schulze

FRANZ SCHUBERT Der Wanderer, D. 649

FRANZ SCHUBERT Der Wanderer an den Mond, Op. 80 No. 1, D. 870 – poem by Johann Gabriel Seidl

FRANZ SCHUBERT Der Zwerg, Op. 22 No. 1, D. 771 – poem by Matthäus Kasimir von Collin

FRANZ SCHUBERT Abendstern, D 806

FRANZ SCHUBERT Im Walde, D. 834

FRANZ SCHUBERT Nach einem Gewitter, D. 561

FRANZ SCHUBERT An die Nachtigall, D. 196

FRANZ SCHUBERT Totengräber-Weise, D. 869

FRANZ SCHUBERT Frühlingsglaube, D. 686

FRANZ SCHUBERT Nachtviolen, D. 752

FRANZ SCHUBERT Abendlied für die Entfernte, D. 856

FRANZ SCHUBERT Wehmut, Op. 22 No. 2,  D. 772 – poem by Matthäus Kasimir von Collin

FRANZ SCHUBERT Der Strom, D. 565

FRANZ SCHUBERT Der Hirt, D. 490

FRANZ SCHUBERT Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D. 360

FRANZ SCHUBERT Nachtgesang, D. 314

FRANZ SCHUBERT Der Sänger am Felsen, D. 482

INFORMATION

End of concert approx. 10:05 pm.

Print programme (PDF)

PERFORMERS

Christian Gerhaher, Baritone
Gerold Huber, Piano
search